Úvodní stránka Sunday, February 28 2021  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Mimořádná schůze vedení KSČM Tisk E-mail
Neděle, 11 říjen 2020

V pátek proběhlo mimořádné jednání vedení KSČM, Výkonného výboru ÚV, které mělo vyhodnotit povolební situaci a vyvodit z něj důsledky. Vedení strany mělo zásadně reagovat na závažnou porážku své strany. Ozývaly se hlasy po okamžité rezignaci celého vedení a směřování k listopadovému sjezdu. Dostal se k nám zápis z tohoto jednání. Protože se do interpretace pro kapitalistická média už během tohoto jednání zapojili Jiří Dolejš a další "nejmenované zdroje", pro informování komunistů zveřejňujeme tento zápis. 

Přestože V. Filip údajně do médií prohlásil, že nebude kandidovat (obdobné prohlášení již jednou vydal v roce 2017 a později vzal zpět) "ze zdravotních důvodů", v zápisu se to vůbec neodráží. Naopak volení funkcionáři jsou pověřeni vykonávat dál své funkce, vést stranu a připravit průběh sjezdu v dosavadních kolejích, které KSČM dovedly až sem. Místopředsedové Šimůnek a Grospič mají podle zápisu připravit kritickou analýzu výsledku voleb (tedy nikoliv příčin, ale pouhého příznaku). Jak taková analýza může vypadat ukázal bezobsažný článek místopředsedy Stanislava Grospiče z minulého týdne "Po volbách nesmíme strkat hlavu do písku" , který svádí výsledek voleb na to, že volič KSČM nepochopil. 

Dále se má připravovat sjezd naplánovaný na listopad tohoto roku. Ovšem za podmínek, kdy se neschází formálně zakotvené vedení mezi sjezdy - Ústřední výbor, kdy nejsou zpracovány zprávy z činnosti, kdy připravené změny neodráží novou situaci.

A to je vše, co z pět a půl hodinového jednání zůstalo. Velice chudý výsledek. Nevyřešilo v téhle krizové situaci vůbec nic, výstup nenese žádnou informaci. Co si o takovém jednání a takovém vedení má myslet řadový komunista?

Opět to dokazuje, že skutečné vedení KSČM je zcela jinde.


K tématu:

KSM k výsledku krajských voleb

 
KSM k výsledkům krajských voleb Tisk E-mail
Čtvrtek, 08 říjen 2020

Sobotní krajské volby skončily pro KSČM nevídaným neúspěchem. KSČM se dostala pouze do čtyř ze třinácti zastupitelstev, a i tam jen těsně nad pětiprocentní hranicí. A to včetně Ústeckého kraje, kde doteď držela KSČM dokonce hejtmanskou funkci! Do obrazu dodejme propad proimperiální a establišmentové sociální demokracie, která ovšem měla odkud padat; a naprostý neúspěch prvního volebního pokusu tzv. Levice, transformace staré SDS v pokusu o syntézu mezi německou Die Linke a řeckou Syrizou. Andrej Bona, který před rokem kandidoval do EP s Kateřinou Konečnou, totiž nyní v Jihomoravském kraji vedl kandidátku, která získala pouze dvě stovky hlasů. Bída sociáldemokratického reformismu postihuje všechny jeho podoby. Přitom Piráti, strana, která v Praze zdražuje MHD, bourá antifašistické pomníky a vyzdvihuje imperiální spojenectví v EU a NATO, slaví v krajích úspěchy přitáhnutím mládeže. Takový je stav, taková je situace. Jaké jsou ale příčiny debaklu tohoto reformismu?

Celý článek...
 
82 let od Mnichovského diktátu Tisk E-mail
Středa, 30 září 2020

82 let od Mnichovského diktátu - dne, kdy se zástupci dvou fašistických velmocí dohodli se "spojenci" Československa, "liberální" Velkou Británií a Francií na postoupení obrovské části Československa fašistickému Německu. Přestože lid Československa dával najevo svou vůli zemi před fašismem bránit, probíhala mobilizace a vytvářely se prvky lidové protifašistické fronty, buržoazie rozhodnutí bez boje přijala. Byl to Svaz sovětských socialistických republik, který i v této i pro něj obtížné době udržoval spojenecké závazky a nabízel podporu přes nepřízeň imperialismu. Právě tato zrada na spojenectví, která měla podle úmyslů velmocí obrátit agresivitu fašismu na Východ, otevřela cestu k Druhé světové válce a znamenal ztrátu nezávislé existence Československa. Následovalo vyhnání českého obyvatelstva a teror vůči antifašistům na okupovaném území. Části československého území si přivlastnilo i tehdejší Maďarsko a Polsko, které se později samo stalo obětí nacismu. Netrvalo dlouho a v březnu 1939 Třetí říše okupovala i zbytek Československa a následovala koloniální poroba jeho národů. Až osvobození a revoluční cesta k socialismu zlikvidovala hrozbu fašismu a války

Není divu, že dnes je snaha překrucovat, zamlčovat lidový antifašistický boj v roce 1938 a pravý význam Mnichovské zrady. Tato historie je příkladem, jakou cenu mělo Československo pro "západní demokratické spojence" a co můžeme očekávat i dnes, kdy imperialistická EU a NATO v krizi vyostřují vztahy s konkurenty, Ruskou federaci a Čínskou lidovou republikou. V honbě za trhy a mocenskou nadvládou rozvracejí státy, umožňují vzestup fašismu, vyvolávají války.

Lidové protiválečné a protifašistické hnutí, hnutí za socialismus je stále cestou zabránění války.

Nenechme zopakovat krvavé imperialistické tažení na úkor pracujících všech národů!

 http://www.ksm.cz/historie/80-let-od-mnichovske-zrady.html

http://www.ksm.cz/z-aktivit-ksm/nejvyssi-etapa-historickeho-revizionismu-evropska-unie-a-umela-pamet.html

http://www.ksm.cz/literatura/klement-gottwald-nedame-si-rozbit-republiku.html

http://www.ksm.cz/dokumenty/klement-gottwald-chteli-jsme-bojovat.html

 
Za Andrem Vltchekem Tisk E-mail
Úterý, 29 září 2020

V Keni během patové situace s Al-Shabaab

Před pár dny se probleskla novinami zpráva o úmrtí novináře českého původu Andre Vltcheka. Tato zpráva poněkud zapadla za jinými kauzami - například "pokus o otrávení" Navalného a jeho vzkříšení. Je ale naší povinností připomenout si život a dílo Andreho Vltcheka. Liberální mainstream to za nás rozhodně neudělá.

Ale kdo že vlastně byl Andre Vltchek? Byl to novinář, válečný korespondent, ale také umělec, režisér, filosof. Byl to internacionalista a hlavně revolucionář. Narodil se českému otci a ruské matce. Mnoho svých příbuzných vlastně ani nemohl poznat. Padli za Velké vlastenecké války. Jako chlapec vyrůstal v Plzni i v Leningradu. Poznával obě kultury a společnosti. Šťastné dětství končí po 21. srpnu 1968. Když zbabělí čeští nacionalisté viděli, že kontrarevoluce je poražena, chtěli si vybít zlost aspoň na lidech ze SSSR a jejich dětech, jak statečné... 

Celý článek...
 
Andre Vltchek: Jak jsem se stal revolucionářem a internacionalistou Tisk E-mail
Úterý, 29 září 2020

 

Andre - Colonia Dignidad, Chile, portrét pořízený Alejandrem Wagnerem

Zveřejňujeme náš překlad rozhovoru indického novináře Binu Mathewa s novinářem, spisovatelem a filmařem Andre Vltchekem, který za záhadných okolností zemřel 22. září tohoto roku.

Vltchek, původním jménem po svém českém otci Vlček, prožil většinu svého dětství v Československu. Respektujeme s pochopením jeho obtížnou osobní zkušenost, která se na vývoji jeho osobnosti a postojů pochopitelně odrazila. Nezpochybňujeme řadu jevů, s nimiž se ve svém dětství v Československu setkal a jež v rozhovoru reflektoval, jako byly maloměšťácké projevy a postoje, bezpáteřní konformismus apod., které měly svoje kořeny vyrůstající ze společnosti hluboko před rokem 1948 a nemohly vymizet během několika let, ale ani desítek let. Naopak se v různých formách reprodukovaly a poznačily osudově i fungování komunistické strany. Současně považujeme za výrazně zjednodušující a zobecňující některá Vltchekova tvrzení například paušalizující míru konformismu projevujícího se v naší společnosti vůči vládnoucí moci a systému od dob Rakouska-Uherska až po dnešek. Naše společnost byla již v 19. století značně rozrůzněná, její součástí bylo i sílící dělnické hnutí. I postoj vůči zachování Rakouska-Uherska a vzniku Československa a jeho následné podobě byly přitom i uvnitř samotného tehdejšího sociálnědemokratického hnutí předmětem polemik a rozdílných postojů v diskusi mezi akcentem na třídní principy a míru zohlednění národních aspirací, jež v době zrodu ČSR byly nástrojem mobilizace buržoazních stran a organizací. Vůči nacionalismu se vymezila za První československé republiky právě Komunistická strana Československa, stojící na internacionalistických základech. Teze o spolupráci s okupační německou mocí v takto paušálně pojatém vyjádření je rovněž nesprávná a opomíjí existenci hnutí odporu, domácí a zahraniční odboj a stovky tisíc obětí německé okupace. Rovněž období budování socialismu bylo založeno na vítězství KSČ a stran Národní fronty, které přijaly socialistickou vizi rozvoje naší společnosti, a stálo na vysoké míře autentické vnitřní podpory a ztotožnění se obyvatelstva se socialismem. V rozporu s tím není existence mnoha protikladů, které provázely období let 1948 až 1989 a jež se projevily i řadou negativních rysů, které Vltchek osobně zažil, a na něž citlivě reagoval.

Rozhovor byl určen pro zahraniční čtenáře a nebyl tedy vyhrazen podrobnějšímu rozboru historického vývoje českých zemí. Současně byl jeho prostor nutně omezen, což rovněž vytvářelo podmínky pro jistá zjednodušení. Můžeme se domnívat, že v tematicky úžeji vymezené diskusi by závěry Andre Vltcheka v těchto konkrétních souvislostech mohly vyznít vyváženěji. Žel možnost diskutovat s ním tato témata již neexistuje.

Co ovšem je důležité: Vltchek se svou zkušeností, svým cestováním, svou prací, stal pevným internacionalistou, bojovníkem proti imperialismu a jeho propagandistické mašinérii. Jak v rozhovoru doznává, zůstával komunistou v pravém významu toho slova. O to více je citelná jeho ztráta.

Celý článek...
 
Projev kubánského velvyslance: 75. výročí založení Světové odborové federace Tisk E-mail
Pátek, 25 září 2020

Pretoria, Jižní Afrika - Kubánský velvyslanec Rodolfo Benítez Verson se zúčastnil oslav organizovaných v Jižní Africe při příležitosti 75. výročí založení Světové odborové federace (WFTU), pořádaných NEHAWU (Národní svaz pracovníků vzdělání, zdravotnictví a přidružených služeb)

Vážený soudruhu Mzwandile Michaeli Makwayibo, předsedo Světové odborové federace a předsedo NEHAWU,

Vážený soudruhu Zolo Saphetho, generální tajemníku NEHAWU a Mezinárodního odborového svazu veřejných služeb a přidružených (TUI PS&A),

přináším na tento seminář revoluční pozdravy od 4 milionů členů Kubánského ústředního dělnického svazu (CTC), kterrý je zakládajícím členem SOF, a od generálního tajemníka CTC soudruha Ulisese Guilarteho, jednoho z místopředsedů SOF.

Hodně štěstí k 75. výročí založení Světové odborové federace, a děkuji vám za to, že jste vždy v čele obrany oprávněných zájmů a práv pracujících.

Celý článek...
 
Den poté Tisk E-mail
Čtvrtek, 24 září 2020

V současné Francii, jak se zdá, se v pojmech zdraví daří uvolňování. I když stále nechápeme všechny příčiny, vláda si po měsících lhaní připisuje všechny zásluhy. Na ekonomické frontě globální úpadek zahajuje svou neúprosnou činnost, jako tsunami. Nezaměstnanost stoupá; bankroty se násobí; každý den je roztříštěno několik životů. Jen v dubnu přibylo ve Francii 843 000 nezaměstnaných. Mezitím ve slonovinových věžích nadnárodních společností "jedno procento" horečně připravuje sociální plány, restrukturalizace a zavírání. Třídí, pokládají a slučují, s jediným cílem na mysli: obhájit své zisky, a, bude-li možno, je zvýšit. 

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 57 - 63 z 1338
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2021 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.