TISKOVÁ ZPRÁVA ZE VII. SJEZDU KSM

V sobotu 5. listopadu 2005 se v sídle Ústředního výboru KSČM v Praze uskutečnil VII. sjezd Komunistického svazu mládeže (KSM). Zúčastnilo se jej okolo 70 zástupců této organizace z celé republiky.

Na sjezdu jako hlavní host vystoupil předseda KSČM Vojtech Filip, který zde mimo jiné ocenil aktivity KSM a vyjádřil své přání, aby „lidé, kteří prošli KSM, tvořili novou krev KSČM.“ Mezi další hosty patřila předsedkyně Pražské rady KSČM Marta Semelová a předseda partnerské organizace na KSM na Slovensku - Socialistického svazu mladých - Patrik Fuzák. Sjezd obdržel také desítky mezinárodních pozdravů např. od Světové federace demokratické mládeže, které je KSM členem, nebo Svazu mladých komunistů Kuby.

Sjezd se mimo jiné zabýval aktivitami KSM v budování studentského hnutí proti sociálním škrtům,  schválil pokračování narůstající kampaně za bezplatnou MHD v Praze, Brně a dalších městech, vyzval mladé komunisty k podpoře plánované odborářské demonstrace a deklaroval solidaritu s Kubou, Palestinou, Venezuelou, KLDR a dalšími zeměmi, které čelí imperialismu.

Dále sjezd přijal prohlášení k členkám a členům KSČM, ve které vysoce ocenil vzájemnou spolupráci, zavázal se k podpoře KSČM, kterou KSM považuje za jedinou stranu hájící zájmy většiny mládeže.

Sjezd zásadně odmítl současné antikomunistické kampaně iniciované např. senátory Štětinou a Mejstříkem a rozhodl se proti nim rázně vystupovat. Dále sjezd schválil vytvoření pracovní skupiny pro dokumentaci a vyšetřování zločinů kapitalismu.

Sjezd zvolil nové vedení včele s novým předsedou Milanem Krajčou, 22letým vysokoškolským studentem a známým protiválečným aktivistou. Dalšími členy vedení se stali Veronika Sýkorova, Zdeněk Štefek, Ludvík Šulda a Radim Gonda.