Úvodní stránka Sunday, January 22 2017  
Kdo jsmeWho we areKontaktujte násKalendář akcíOdkazyInternationalNávštěvní kniha
Advertisement
Kondolence KSM velvyslanectví a lidu Kuby Tisk E-mail
Sobota, 26 listopad 2016

Vážený pane velvyslanče, Vaše Excelence,

hluboce nás zasáhla zpráva, že vrchní velitel a historický vůdce Kubánské revoluce Fidel Castro Ruz zemřel ve večerních hodinách v pátek 25. listopadu 2016 ve svých 90 letech.

Fidel byl pro nás mnohem víc než politický reprezentant své země. Byl velkým mužem, revolucionářem, komunistou, který věnoval celý svůj život boji proti nespravedlnosti a vykořisťování nejen na Kubě, ale v celém světě. V každém bodě své životní cesty stál v čele pokrokových sil v boji proti zpátečnictví a přežitkům, vždy viděl dál a odhaloval cesty vpřed, když čelil kontrarevoluci. Od útoku na kasárna Moncada, přes boje v Sierra Maestra, porážku zákeřné americké invaze na Playa Giron, budování socialismu na Kubě, při pomoci antiimperialistickým a protikoloniálním silám po celém světě, a při kontrarevolučních porážkách v Evropě, vždy stál pevně s kubánským lidem, zkoumal situaci a své předchozí kroky, prohluboval revoluční proces. Dokonce v době, kdy se stáhl do ústraní, jeho články byly vodítkem pro orientaci ve chvílích nejostřejší imperialistické propagandy - jako, když se imperialismus USA, EU a NATO chystal zákeřně bombardovat Libyi. Byl inspirací a oporou pro všechny, kdo bojují proti imperialismu a kapitalismu.

Celý článek...
 
Hasta siempre, Comandante Tisk E-mail
Sobota, 26 listopad 2016

V 22:29 v pátek 25. listopadu 2016 odešel vrchní velitel Fidel Castro. Zpráva byla potvrzena Raulem v projevu k National Television News, který zní:


Drazí lidé Kuby!

S hlubokou bolestí musím informovat naše lidi a přátele v Americe a ve světě, že dnes 25. listopadu v 10:29 v noci zemřel hlavní velitel kubánské revoluce Fidel Castro Ruz. S ohledem na přání soudruha Fidela budou jeho ostatky zpopelněny. V časných ranních hodinách v sobotu 26. listopadu, organizační výbor pohřbu podá našemu lidu podrobné informace o uspořádání pocty zakladateli kubánské revoluce. Hasta la victoria siempre!

 
Domenico Losurdo: Stalin a Hitler - dvojčata nebo úhlavní nepřátelé? Tisk E-mail
Pátek, 25 listopad 2016

V závěrečné části seriálu o úloze osobnosti v revolučním hnutí shrnujeme polemiku, kterou vede Domenico Losurdo proti ztotožňování komunismu a fašismu ve svém článku "Stalin a Hitler: Dvojčata nebo úhlavní nepřátelé?" .

Současná antikomunistická historiografie srovnává, ztotožňuje komunismus s nacismem, zařazuje obě do kategorie totalitarismu. My víme, že se jedná o jasné zadání, a plní z hlediska současné vládnoucí třídy dvojjaký úkol. Za prvé snížit vinu německého nacismu na tragédii války, setřít charakter fašismu jako nejreakčnější formy vlády kapitálu a tedy přímý podíl kapitalismu na této vládě. A druhý úkol je vymazat hrdinství komunistů a sovětského lidu, jejich nesmiřitelnost k fašismu. V jedné z odrůd tohoto pohledu jsou přímo srovnávány osobnosti Adolfa Hitlera a Josifa V. Stalina, jako vtělení tohoto totalitarismu. Toto pojetí je v antikomunistickém dějepisu celkem oblíbené, nabídka knih se množí tituly jako "Stalin a Hitler - paralelní životopisy".

Celý článek...
 
Světový festival mládeže a studentstva otupuje předsudky a hledá odpovědi Tisk E-mail
Čtvrtek, 24 listopad 2016

Rozhovor převzatý ze serveru levaperspektiva.cz se Ctiradem Musilem, předsedou Národního přípravného výboru 19. Světového festivalu mládeže a studentstva, který se uskuteční příští rok v ruské Soči.

V neděli 2 října  2016 byl z iniciativy Komunistického svazu mládeže založen Národní přípravný výbor 19. Světového festivalu mládeže a studentstva. Co vše výbor chystá?

Národní přípravný výbor chystá především delegaci mladých levicových aktivistů na 19. Světový festival mládeže a studentstva. Kromě vlastní přípravy delegátů, jejich materiálního zajištění a přípravy vystoupení na festivalu je povinností Národního přípravného výboru i příprava prezentace festivalového hnutí v České republice. Pro veřejnost se tedy jedná zejména o mediální výstupy a přednáškovou činnost. Mimo to by měl Národní přípravný výbor v kolektivu delegátů vytvořit podmínky pro vznik spolupráce mladých levicových aktivistů po návratu z festivalu. Na festivalu totiž nejde jen o účast, se kterou vše končí, ale naopak by měl účastníky nadchnout do další práce.

 

Celý článek...
 
Klement Gottwald: O stávkovém hnutí a o boji nezaměstnaných v Československu Tisk E-mail
Středa, 23 listopad 2016

Před 120 lety, 23. listopadu 1896, se narodil jeden z nejvýznačnějších činitelů proletářského a komunistického hnutí v Československu - Klement Gottwald. Jeho život je spojen s vedením třídních a protifašistických bojů v naší zemi od 1. světové války. V roce 1929 se dostává do čela Komunistické strany Československa, kterou připravuje na vážné další střety. V době následující hospodářské krize spoluvytváří taktiku za jednotu dělníků v boji za živobytí a proti ožebračování ve jménu krize, kterou zavinila buržoazie.

Při této příležitosti zveřejňujeme koreferát na schůzi pléna Výkonného výboru Komunistické internacionály (EKI) 30. srpna 1932 v Moskvě.

Ve zveřejněném koreferátu se odkazuje na vystoupení horníků a dalších vrstev obyvatelstva za mostecké stávky, kdy šlo o to se postavit vyhazování a snižování mezd. Heslem stávky se stalo "Ani muže ze závodu, ani haléř ze mzdy" a byla největším evropským stávkovým bojem své doby. Taktika jednotné fronty dělníků ze stávkových bojů tak, jak ji prezentuje na mezinárodním fóru a vyjádřená slovy "Jednota, stávka, vítězství", později využívá Komunistická internacionála v taktice lidových antifašistických front - za spojení různých tříd v boji proti fašismu. Tato taktika byla nutnou odpovědí na akutní hrozbu, kterou představoval fašismus jako nejagresivnější forma imperialismu pro všechny pokrokové síly. Text v rozporu se současnou propagandou ukazuje rozhled, odvahu hledat nové cesty a schopnost sebekritiky, kterou Gottwald měl.

Nejen tato zkušenost se uplatnila při lidové mobilizaci v roce 1938, kdy projevil český lid ochotu bojovat proti Mnichovskému diktátu, avšak který byl zrazen československou vládnoucí třídou a jejími "spojenci" - Francií a Velkou Británií. Využil ji ve vedení odbojových aktivit za 2. světové války i při revoluční mobilizaci pracujících v boji proti kapitalistické reakci v poválečných letech. Později se stává prvním dělnickým prezidentem Československé republiky a zahajuje budování socialismu v zemi i přes tvrdý tlak ze strany imperialismu a poražených kapitalistů, včetně hrozby nové světové války a neustálé nepřátelské činnosti tajných služeb.

Právě spojení strategie, taktiky v dané situaci, chápání  a spojování každodenních třídních zápasů pracujících proti vykořisťování s politickými boji a parlamentní prací, vedení akcí, které není jen formálně deklarované a byrokratické, ale pochopené pracujícími samotnými - to je to, co současní komunisté tolik potřebují.

(Poznámka KSM)

Celý článek...
 
Otázka kázně a samostatného rozhodování Tisk E-mail
Pondělí, 21 listopad 2016

Další díl z cyklu o osobnosti v revolučním hnutí.

Fidel Castro a záchrana Kubánské revoluce

Je zřejmé, že nejefektivnější je takový boj, kde je organizace ukázněná, jednotlivci se podřizují rozhodnutím dosaženými cestou demokratického centralismu. Nejednou se ukázalo, jak osudná byla nejednota v dobách krizí a vypjatého boje, jako byla veřejná kritika Kaměněva a Zinověva plánu na ozbrojené povstání. Nebo jako byla snaha Josipa Broz Tita o nezávislost na Sovětském svazu, jít vlastní cestou, která ovšem měnila poměr sil vyostřujícího se konfliktu s imperialistickými státy, nahrávala možnosti invaze.

Celý článek...
 
Jednotlivec v komunistickém hnutí Tisk E-mail
Sobota, 19 listopad 2016

Další díl ze seriálu o osobnosti v revolučním hnutí.

Otázka hodnocení osobnosti, pojem zrady

Při zkoumání vlastních dějin a sebekritice revolučního hnutí vyvstává otázka, jestli existují objektivní kritéria pro hodnocení osobností v dějinách.

Ve fatalistickém pojetí je každé rozhodnutí objektivně podmíněno a jednotlivec se nemůže rozhodovat jinak. Takové pojetí samozřejmě svým způsobem míří proti subjektivismu nebo moralizování. Speciálně je v mnoha případech odmítán pojem zrady, například pokud jde o činy vůdců sociální demokracie v roce 1914, kdy bylo možné aktivně bránit rozvinutí krveprolití I. světové války. Nebo činy ve vedení komunistického hnutí u Gorbačova, nebo Chruščova. Nebo problematika nejednoty v klíčovém okamžiku - jako byl případ úsilí o nezávislost Jugoslávie na socialistickém hnutí ve chvíli, kdy akutně hrozila invaze nově vzniklého NATO vůči socialismu.

Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 36 - 42 z 1256
Top of Page Powered by Mambo Open Source
© 2017 Komunistický svaz mládeže
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.